Billeder fra Korsika, Spanien og Sardinien udstillet i Dansk Arbejdsgiverforening marts 2004

tilbage/back